Lena

 

LenaTexten har alltid varit mitt verksamhetsfält inte bara i yrkeslivet utan också i privatlivet. De genrer jag ägnar mig åt är novell, kåseri, krönika och hyllningstext. Lika givande som att producera på egen hand är det att handleda andra i litterärt skapande och se skaparglöden tändas.
Förutom att inspirera till kreativt skrivande delar jag gärna med mig av kunskaperna om form- och satslära samt knep för att undvika stavningsfällor.

Kommentera